Welkom op Sportpark de Vijfhoek

Een open en bruisend Open Sportpark, waarbij de accommodaties elke dag geopend zijn en meer mensen sporten en bewegen. Waar vrijwilligers door werkervarings- en stageplekken een steviger positie in de samenleving verwerven, waar ouderen een zinvolle dagbesteding vinden, alleenstaanden samen kunnen zijn en activiteiten ondernemen met anderen en waar jongeren een ontmoetingsplek vinden.

De clubs (SV Colmschate ’33, Koninklijke UD, DHV en Sallandse Cricket Club) op Sportpark de Vijfhoek (voorheen de Achterhoek) hebben in 2021 een verkenning uitgevoerd naar de haalbaarheid om als clubs verregaand samen te werken als Open Sportpark. Uit deze verkenning hebben de clubs wezenlijke inzichten opgedaan die hebben geleid tot een lijst van aanbevelingen, waarmee we aan de slag zijn gegaan en waarvan we geloven dat dit ons verder brengt richting een toekomstbestendig Open Sportpark met een waardevolle bijdrage voor de wijk.

Sportpark de Vijfhoek is van en voor iedere inwoner van de wijk Colmschate-Noord/de Vijfhoek, zowel voor leden als niet-leden. En stellen wij ons park niet alleen open voor georganiseerde, maar ook voor ongeorganiseerde sportactiviteiten om meer mensen in beweging te brengen. Hiervoor heeft Sportpark de Vijfhoek de samenwerking opgezocht met bijvoorbeeld gemeente Deventer, het wijkteam 5, kinderwerk en buurtjeugdcoaches van Raster, ZP Deventer (zelfstandig ondernemers), fysiotherapeuten, bootcamptrainers, wandelgroepen, personal trainers, jeu de boules vereniging, lager en middelbaar onderwijs e.d. Maar ook met werk-& leerbedrijven en re-integratiebureaus zoeken wij de samenwerking op en breiden de samenwerkingen zicht alleen maar verder uit.

Met een gevarieerd aanbod, wat verder nog volop in ontwikkeling is (naast ons reguliere sportaanbod) zorgen wij voor een laagdrempelige, goedkope manier om samen te sporten en bewegen voor kinderen (4-11 jaar), jongeren (12-24), (jong) volwassen (25-39 jaar), volwassenen (40-59 jaar) en ouderen (60-99 jaar). Hierbij valt te denken aan
– trimhockey;
– 7X7 voetbal voor dames tot 35 jaar en G-voetbal;
– jeu des boules;
– cricket;
– bootcamp en wandeltochten;
– stijldansen;
– etc.

Naast ons sportaanbod bieden wij organisaties, bijvoorbeeld kinderopvang Partou, stichting ‘De Klup’ en Hindoestaanse zondagschool, de mogelijkheid gebouwen of ruimten op ons sportpark te huren. Ook staat er bij DHV een grote blaashal die door bijvoorbeeld andere verenigingen te huren is.

Zien we je binnenkort op het sportpark bij een van de diverse activiteiten? Of kom je liever eerst een kijkje nemen wat er allemaal te beleven valt?

Kom dan 1 oktober a.s. tussen 11.00 – 15.00 uur

naar het sportpark voor de Sportieve buurtdag die door Sportpark de Vijfhoek georganiseerd wordt. Hou de website en social media in de gaten voor het programma en nieuwtjes!