Welkom op Sportpark de Vijfhoek

Een open en bruisend Open Sportpark, waarbij de accommodaties elke dag geopend zijn en meer mensen sporten en bewegen. Waar vrijwilligers door werkervarings- en stageplekken een steviger positie in de samenleving verwerven, waar ouderen een zinvolle dagbesteding vinden, alleenstaanden samen kunnen zijn en activiteiten ondernemen met anderen en waar jongeren een ontmoetingsplek vinden. De clubs