SV Colmschate is opgericht in 1933 en heeft 850 leden en heeft een enorm breed aanbod aan activiteiten. Daarnaast bieden wij ook mensen met een beperking de mogelijkheid om een balletje te trappen. De club is al langer met maatschappelijke projecten bezig. De voetbalsport is belangrijk voor de sociale samenhang in de buurt. Het bevordert maatschappelijke integratie, voorkomt sociaal isolement en levert een bijdrage aan de sociale en mentale vorming van mensen. Wij willen, nog meer dan nu al gebeurt, de wijk naar ons toehalen. Door middel van duurzaam ondernemen kunnen we een bijdrage leveren aan de bescherming van natuur en milieu. SV Colmschate ’33 biedt sinds jaren een plek voor de stichting “De Klup” die mensen met een geestelijke beperking twee keer per week een leuke avond te bezorgen. De leden van de Jeu de Boules-vereniging zijn ook graag geziene gasten die gebruik maken van onze accommodatie. Tot slot is de buitenschoolse opvang “Partou” dagelijks actief op ons complex.

Koninklijke UD werd opgericht in 1875 en is de oudste nog bestaande veldsportvereniging van Nederland. De naam betekent ‘het nuttige door (middel van) het aangename’.
Het Team Activiteiten organiseert voor alle leeftijden door het jaar heen activiteiten. Altijd met de bedoeling het clubgevoel, het familiegevoel te versterken. ‘De band die bindt’, zoals het clubdevies luidt. Deze band wil Kon.UD ook graag naar met de inwoners in de wijk Colmschate-Noord/de Vijfhoek smeden en ook niet leden een plek bieden waar zij zich welkom voelen en zin kunnen geven aan hun dag. Het nuttige met het aangename verenigen!

DHV bestaat meer dan 100 jaar (1913) en heeft ±1.000 leden. De accommodatie van DHV is op orde en er is hard gewerkt aan de toegankelijkheid van het gebouw. Zo zijn er een invalidetoilet en een lift naar de bovengelegen kantine en bestuurskamer gerealiseerd. DHV beschikt over kunstgrasvelden, een multifunctionele blaashal en is vorig jaar op ledverlichting overgestapt. Samen met de hockeybond is gewerkt aan een meer open en transparante organisatie van de club. DHV is klaar om naar buiten te treden.

Salland Cricket Club beschikt als een van de weinige clubs in Nederland over graswickets, en als enige club in Nederland over zelfs twee squares. Deze graswickets hebben ook de internationale ODI-status, dat staat voor One Day Internationational. Vanwege de voor Nederland unieke graswickets in Deventer vinden op de velden van de Salland Cricket Club vaak internationale wedstrijden plaats. En met regelmaat is ook de nationale cricket selectie bij ons te gast. Op dit moment bestaat de club uit 35 leden, de ambitie is om te groeien naar 100 leden. De club huurt de velden en het clubgebouw van Kon.UD. Salland CC heeft een bestuur dat al lang en zeer gepassioneerd verbonden is aan de club, maar wel toe is aan verjonging. Er vinden meerdere activiteiten plaats die leden opleveren via de scholen en clinics voor bedrijven.